ОКТОМВРИ

30.09.2012 11:52

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК - ЩЕ ИЗУЧИМ ВСИЧКО ЗА ДУМАТА - ЗНАЧЕНИЕ, ЗВУКОВ СЪСТАВ, СРИЧКА, УДАРЕНИЕ, ИЗГОВОР И ПРАВОПИС.

РАБОТИМ В УЧЕБНИКА ПО БЕЛ, В УЧЕБНА ТЕТРАДКА №1 И В ТЕТРАДКАТА С ТЕСНИ И ШИРОКИ РЕДОВЕ.

В ПОНЕДЕЛНИК /01.10.2012/ ЩЕ ИМА ТЕСТ ЗА ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА.

МАТЕМАТИКА - ЗАПОЗНАВАНЕ С ЧИСЛАТА ОТ ОТ 21 ДО 100 - СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ТЯХ. ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ ЗА ЧЕРТАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ОБИКОЛКА НА ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ С ЕДНО И ДВЕ ПРЕСМЯТАНИЯ.

РАБОТИМ В УЧЕБНИКА ПО МАТЕМАТИКА, УЧЕБНА ТЕТРАДКА №1 И ТЕТРАДКАТА ЗА РАБОТА В КЛАС.

ОКОЛЕН СВЯТ - МОЯТ СВЯТ: НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЕЗОН - ЕСЕН, СЕМЕЙСТВО И РОД - ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ, БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ - НА УЛИЦАТА И НА КОЛЕЛА, ПРИЯТЕЛИ И НЕПОЗНАТИ.

РАБОТИМ В УЧЕБНИКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ И УЧЕБНАТА ТЕТРАДКА.

В ПЕТЪК /05.10.2012/ ЩЕ ИМА ТЕСТ ЗА ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА.

ПРОВЕРЕТЕ В ЧАНТИТЕ И ПОДСИГУРЕТЕ НЕОБХОДИМИТЕ УЧЕБНИЦИ, ТЕТРАДКИ И ПОМАГАЛА ЗА ДЕНЯ.

БЛАГОДАРЯ!

Назад

Търсене