КЪДЕ ДА УЧА СЛЕД 7 КЛАС

05.05.2011 14:03

Вече сме към края на учебната година и след броени дни завършваме 4 клас. Да ни е честито! Всички ще продължите образованието си в СОУ"Д-р Петър Берон" Червен бряг. Но само след три години ще бъдете изправени отново пред избор : дали да продължите образованието си в училището, което положи толкова грижи за вас, или да изберете друго училище. Ще се опитам да помогна, като предложа на вниманието ви интервюто с г-н Горанов ( Директор СОУ"Д-р П. Берон" Червен бряг), във връзка с приема след седми клас за учебната 2011/12 година.

https://dox.bg/files/dw?a=368479f62a

Сега вече сте сигурни, че ще предпочетете училището, доказало се с гарантирания прием във висшите учебни заведения, училището с традиции - СОУ"Д-р Петър Берон" Червен бряг!

Назад

Търсене